La Classifica del Premio Letterario Internazionale “SCRITTORI SOTTO RIFLETTORI – 2020”- casa editrice CentoVerba

Thaks a lot!
Grazie dal profondo del cuore a tutti coloro che mi hanno regalato questa gioia immensa!

Scrittori Italiani e Stranieri Sotto Riflettori

La Classifica del Premio Letterario Internazionale “SCRITTORI SOTTO RIFLETTORI – 2020”

Sono stati registrati 887 partecipanti – autori italiani e stranieri:

     Sezione A – B: poesia e poesia breve –  521 partecipanti

     Sezione C: narrativa – 366 partecipanti

Congratulazioni a tutti gli autori selezionati!

Sezione A: poesie

Vincitore assoluto – con titolo di Eccellenza

Rodi Vianu ((Bra – CN)  – Triste vita

Premio Internazionale alla Cultura – con titolo di Eccellenza – nella poesia

Velia Aiello (Rogliano – CS) – Oasi di pace

Premio della Casa Editrice CentoVerba con titolo di Eccellenza ex aequo

Felix Pasquale (Sant’Omero – TE ) – Tramonto

Stefano Giuseppe Scarcella (Melissano – Lecce) –  Sapere che l’amore

Premio del Presidente di Giuria con titolo di Eccellenza

Giuseppe D’Agrusa (Palermo) –  Sogno, antitesi tra due regni 

Premio Speciale della Giuria – con titolo di Eccellenza ex aequo

Gianluca Borgese (Lamezia Terme – CZ)…

View original post 1,674 more words

Iuliana Ciubuc – creatii literare in versuri(scenete stiintifico-umoristice, dedicatii, poeme, poezii, ghicitori, pilde,etc.)

A Six-step Ladder

Author: Iuliana Ciubuc

Translator: Ana Tudor

August 29th, 2020

To be in life a real man,

Climb a six-step ladder, you can!

Listening the first step must to be,

The second, the right humility,

Wisdom is above and waits, thus ….,

Gentleness, patience, and love guide us.

That is why these six qualities

Oppose the MAN to nullities!

LISTENING

To be happy in life if want, you,

Listen parents, that’s must do.

This quality should have, trully,

As many as guys, surely.

As listening seems hard to be,

But you will be happy, you’ll see,

Only if you start to listen!

HUMILITY

Humility is great virtue,

The humble obeys fast, and you,

With gentle and quiet spirit coved.

Be modest and you will be loved!

Humility must also be

A way of life as faith teaches us.

It is the key to progress, thus,

It lifts us, gives grace, it’s advice,

For those whom God’choice’s nice.

It’s a big gift, which can embace

If you are humble, you have grace!

WISDOM 

Wisdom can not be lent, it’s grace,

It’s neither for sale nor purchase,

It’s hard-earned treasure, take care,

And such treasures are very rare.

It’s a virtue, not all can meet,

Be wise and you will shine like it!

GENTLENESS

If you desire to be well

You, too, I’m going now to tell,

Be gentle with anyone, try,

Gentleness is harmless, don’t ask why!

If you like to be loved, you’ll see,

Be gentle and happy you will be!

PATIENCE

You have a lot to learn peers

In the first seven life years,

To say you are educated,

But whoever wants to learn it!

Having patience is another virtue,

A quality like aren’t many!

Patience if we know it, it’s happen,

It’s the strong man’s weapon,

We aren’t born with patience, indeed,

To learn it thoroughly we need,

As we grow, from early age mood,

Otherwise we’ll suffer for good.

Patience’s the spirit adornment,

Wisdom and love teach us patience,

If we master it well and soon, thus,

At last, salvation and ascension brings us.

LOVE

The church teaches us, we need,

Our Neighbor to love, indeed.

Like ourselves, while alive we are

Love to give everybody by far,

And to value it as much as possible.

It’s not just people who need to be loved.

If we want to be educated,

Everything on earth must be protected

And let’s show them all the love!

Come on, start climbing the ladder!

With care and faith, stand up, it’s time!

Pray and God will help you, it’s enough!

If you manage these lovely steps to climb,

You will be ”A MAN AND A HALF”!

O scară cu şase trepte

Autor:

Iuliana Ciubuc

29 aug. 2020

În viaţă de vrei să fii om adevărat,

O scară cu şase trepte vei avea de urcat!

Ascultarea este prima treaptă,

Iar cea de-a doua e smerenia, cea dreaptă,

 Înţelepciunea e mai sus şi-aşteaptă….,

Blânetea, răbdarea şi dragostea ne-ndreaptă.

Iată de ce aceste calităţi

Fac diferenţa între OM şi nulităţi!

ASCULTAREA

De vrei în viaţă fericit să fii,

De părinţi trebuie s-asculţi.

Această calitate ar trebui,

Să o aibă cât mai mulţi.

Ascultarea este grea,

Dar fericit vei fi,

Numai dacă vei asculta!

SMERENIA

Smerenia e o mare virtute,

Omul smerit se supune iute,

Cu duh blând şi liniştit.

Fii modest şi vei fi iubit!

Smernia trebuie să fie  şi un mod de viaţă.

Precum credinţa ne învaţă.

Smerenia e cheia spre progres,

Ea ne înalţă, ne umple de har, e o povaţă,

Pentru cei pe care Dumnezeu i-a ales.

Cu siguranţă e un mare dar,

De eşti smerit, înseamnă că ai har!

ÎNŢELEPCIUNEA

Inţelepciunea nu se împrumută,

Nu-i de vânzare, nici de cumpărare,

E o comoară cu greu obţinută

Şi astfel de comori sunt foarte rare.

Aceasta-i o virtute, nu oricine o poate avea,

Fii înţelept şi vei străluci ca ea!

BLÂNDEŢEA

Dacă vrei să-ţi fie bine

Şi ţie, deopotrivă,

Fii tu blând cu orişicine,

Blândeţea-i inofensivă!

De-ţi place să fii iubit,

Fii blând şi vei fii fericit!

RĂBDAREA

Ai multe de-nvăţat

În primii şapte ani din viaţă,

Ca să se spună că eşti educat,

Dar, cine vrea, o-nvaţă!

Să ai rabdare e-o altă virtute,

O calitate cum nu sunt  prea multe!

Răbdarea  dacă  o cunoaştem

E arma omului puternic,

Cu răbdarea nu ne naştem

Trebuie să o învăţăm temeinic,

De mici, în timp ce creştem,

În caz contrar vom pătimi veşnic.

Răbdarea e a duhului podoabă,

Înţelepciunea şi dragostea ne educă răbdarea,

Iar de o-nsuşim  bine şi degrabă,

Într-un final ea ne aduce mântuirea şi-nălţarea.

DRAGOSTEA

Biserica  ne-nvaţă

Pe-Aproapele nostru să-l iubim,

Ca pe noi înşine, în viaţă

Dragoste să-i dăruim

Şi cât mai mult să-l preţuim.

Nu doar oamenii trebuie iubiţi.

De vrem să fim educaţi,

Tot ce-i pe pământ trebuie să protejăm

Şi toată dragostea să le-o arătăm!

Haide, începe scara a o urca!

Cu grijă şi credinţă, înalţă-te, nu ezita!

Roaga-te şi Dumnezeu te va ajuta!

De vei reuşi să urci aceste trepte minunate,

Vei fi UN OM ŞI JUMĂTATE”!

LEGENDA LUI DRAGOBETE

pentruvoi

10957881_908665435834970_1701379684_nIlustraţii  executate de  artista MIRELA PETE

De veacuri, tradiţiile neamului nostru s-au păstrat în memoria poporului, împletindu-se în diverse poveşti, cântece şi legende. Unele s-au transmis pe cale orală, altele au fost sculptate în stânci, aducând mărturie, peste veacuri, despre acest popor harnic, curajos şi iubăreţ. Pentru că azi… este Sărbătoarea Iubirii, am să vă spun „Legenda lui Dragobete”. Este o poveste frumoasă pe care mama mea a preluat-o de la bunica ei Mara care era sârboaică.
Bătrânii spuneau că Dragobete era feciorul unei preafrumoase femei, Dochia, despre care se credea că ar fi fost fiica lui Decebal, şi… că însuşi Traian, Împăratul romanilor, ar fi dorit-o de soţie. Cine o vedea cu părul bălai împletit în două cozi ce-i atârnau pe spate, cu ochii precum seninul cerului, cu obrazul alb ca marmura şi cu buzele roşii cu miresme de frăguţe, rămânea înmărmurit de frumuseţea ei. Fata locuia într-o colibă…

View original post 913 more words